Lapsevanemale

TugiteenusedMeie lasteaia tugimeeskond:
logopeed-eripedagoog Anu Eelmäe   anu.eelmae@liblika.parnu.ee


Pärnu linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustab:
Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaar
e-post: gady@onk.ee, telefon: 5818 9451

Gädy Rohelsaare poole võite pöörduda kui:

  • teile teeb muret teie lapse käitumine
  • teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest
  • teie laps ei oska konflikte lahendada

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiad rohkem infot asutuse kodulehelt www.onk.ee
Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on Pärnu linna elanikele tasuta.
Ülevaade õppenõustamiskeskuse poolt pakutavatest teenustest leiad siit


Haridus- ja noorteameti Rajaleidja võrgustik on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.

Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku alguse edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil  www.rajaleidja.ee

Nõustamisaja kokkuleppimiseks või lisainfo küsimiseks saab helistada telefonil 735 0700 või kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.ee.
Nõustamisaja broneerimiseks on võimalik kasutada ka e-broneerimissüsteemi.
Haridus- ja noorteameti Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa büroo töötajate kontaktid on leitavad siit.


Lisaks võite lugeda:

Meie lasteaia tugimeeskond:
logopeed-eripedagoog Anu Eelmäe   anu.eelmae@liblika.parnu.ee


Pärnu linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustab:
Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaar
e-post: gady@onk.ee, telefon: 5818 9451

Gädy Rohelsaare poole võite pöörduda kui:

  • teile teeb muret teie lapse käitumine
  • teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest
  • teie laps ei oska konflikte lahendada

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiad rohkem infot asutuse kodulehelt www.onk.ee
Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on Pärnu linna elanikele tasuta.
Ülevaade õppenõustamiskeskuse poolt pakutavatest teenustest leiad siit


Haridus- ja noorteameti Rajaleidja võrgustik on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.

Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku alguse edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil  www.rajaleidja.ee

Nõustamisaja kokkuleppimiseks või lisainfo küsimiseks saab helistada telefonil 735 0700 või kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.ee.
Nõustamisaja broneerimiseks on võimalik kasutada ka e-broneerimissüsteemi.
Haridus- ja noorteameti Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa büroo töötajate kontaktid on leitavad siit.


Lisaks võite lugeda: