Meie lasteaed

Missioon, visioon, väärtusedMISSIOON

Pärnu Liblika Lasteaed võimaldab mitmekülgset alusharidust, väärtustades keskkonnaharidust, kultuuripärandit ning rakendades erinevaid aktiivõppemeetodeid ja integratsioonivõimalusi. Meie toetame  koostöös perekonnaga lapse sotsiaalset, emotsionaalset, vaimset ja füüsilist arengut läbi positiivse eduelamuse.

VISIOON

Pärnu Liblika Lasteaed on turvaline ja huvigruppide poolt kõrgelt hinnatud lasteasutus Rääma piirkonnas, kus

 • käivad rõõmsameelsed, loovad ja teadmishimulised lapsed
 • töötavad motiveeritud ja innovaatilised õpetajad
 • on aktiivsed ja koostöövalmid lapsevanemad

VÄÄRTUSED

Hoolivus

 • arvestame lapse individuaalsusega
 • märkame, toetame, tunnustame ja aitame üksteist
 • hoolime tervisest ja loodusest

Koostöö

 • arendame lastel koostööoskusi
 • väärtustame sujuvat meeskonnatööd rühmas
 • usaldusel ja üksteisemõistmisel põhinev lapse arengu toetamine koostöö lapsevanematega
 • mitmekesistame õppe- ja kasvatustegevust ning rikastame õpi- ja kasvukeskkonda tegutsedes koos erinevate huvigruppidega

Kultuuritraditsioonid

 • lõimime kodukandi kultuuripärandit erinevatesse tegevustesse ja sündmustesse
 • peame oluliseks kodumaa armastuse kasvatamist, teiste kultuuride tundma õppimist, ja oma kultuuri tundmist
 • väärtustame lasteaias väljakujunenud traditsioone

Turvalisus

 • loome turvalise ja positiivse keskkonna
 • suurendame laste teadmisi tervislikest eluviisidest

Keskkonnateadlikkus

 • anname teadmisi ja oskusi teha igapäevaelus keskkonda hoidvaid valikuid
 • kujundame keskkonnasäästlikke väärtushinnanguid ja käitumisharjumusi

Professionaalsus

 • väärtustame elukestvat õpet
 • oleme avatud uuendustele ja muudatustele
 • saavutame seatud eesmärgid, toetudes õpitahtele, loovusele ja innovaatilisusele toetudes
 • osaleme koolitustel,  õpime enda ja teiste kogemustest

MISSIOON

Pärnu Liblika Lasteaed võimaldab mitmekülgset alusharidust, väärtustades keskkonnaharidust, kultuuripärandit ning rakendades erinevaid aktiivõppemeetodeid ja integratsioonivõimalusi. Meie toetame  koostöös perekonnaga lapse sotsiaalset, emotsionaalset, vaimset ja füüsilist arengut läbi positiivse eduelamuse.

VISIOON

Pärnu Liblika Lasteaed on turvaline ja huvigruppide poolt kõrgelt hinnatud lasteasutus Rääma piirkonnas, kus

 • käivad rõõmsameelsed, loovad ja teadmishimulised lapsed
 • töötavad motiveeritud ja innovaatilised õpetajad
 • on aktiivsed ja koostöövalmid lapsevanemad

VÄÄRTUSED

Hoolivus

 • arvestame lapse individuaalsusega
 • märkame, toetame, tunnustame ja aitame üksteist
 • hoolime tervisest ja loodusest

Koostöö

 • arendame lastel koostööoskusi
 • väärtustame sujuvat meeskonnatööd rühmas
 • usaldusel ja üksteisemõistmisel põhinev lapse arengu toetamine koostöö lapsevanematega
 • mitmekesistame õppe- ja kasvatustegevust ning rikastame õpi- ja kasvukeskkonda tegutsedes koos erinevate huvigruppidega

Kultuuritraditsioonid

 • lõimime kodukandi kultuuripärandit erinevatesse tegevustesse ja sündmustesse
 • peame oluliseks kodumaa armastuse kasvatamist, teiste kultuuride tundma õppimist, ja oma kultuuri tundmist
 • väärtustame lasteaias väljakujunenud traditsioone

Turvalisus

 • loome turvalise ja positiivse keskkonna
 • suurendame laste teadmisi tervislikest eluviisidest

Keskkonnateadlikkus

 • anname teadmisi ja oskusi teha igapäevaelus keskkonda hoidvaid valikuid
 • kujundame keskkonnasäästlikke väärtushinnanguid ja käitumisharjumusi

Professionaalsus

 • väärtustame elukestvat õpet
 • oleme avatud uuendustele ja muudatustele
 • saavutame seatud eesmärgid, toetudes õpitahtele, loovusele ja innovaatilisusele toetudes
 • osaleme koolitustel,  õpime enda ja teiste kogemustest