Perioodil 15.03.2021 – 30.04.2021 võivad vanemad võimalusel oma lapsed koju jätta.

Lasteaia osalustasu arvestus on päevapõhine ja puudutud aja eest osalustasu ei arvestata.

 

Oma soovidest ja lapse puudumistest peab lapsevanem lasteaeda eelnevalt teavitama (aluseks lasteaia kodukord).

 

Märtsikuus väljastab linnavalitsuse raamatupidamisteenistus märtsikuu eest tavapärase osalustasu.

Ümberarvestus tehakse aprillikuus lähtuvalt koha kasutamisest.

 

 

Info saamiseks palume pöörduda telefonil 5561 9373 Aime Dreimann, lasteaia direktor

 

Lapse lasteaiakoha taotluse esitamine toimub haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO 

ARNO

Alates 2017. a jaanuarist on lasteaia osalustasu  ühes kuus 56 eurot ja 40 senti.

Alates 2018. a septembrist on toidupäeva maksumus 1 euro ja 60 senti.

         

                                         Meie lasteaia veebiraamat 

 Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määrus nr 22

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine   

 Laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord