Info saamiseks palume pöörduda telefonil 5561 9373 Aime Dreimann, lasteaia direktor

 

 

 

Lapse lasteaiakoha taotluse esitamine toimub haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO 

ARNO

Alates 2017. a jaanuarist on lasteaia osalustasu  ühes kuus 56 eurot ja 40 senti.

Alates 2018. a septembrist on toidupäeva maksumus 1 euro ja 60 senti.

         

                                         Meie lasteaia veebiraamat 

 Küünlasäras advendiaeg Liblika lasteaia õuealal.

 

Isadepäeva robootikaõhtu lasteaia saalis  kell 16.30 

5. november - Paabusilma rühm

10. november - Koiduliblika rühm

12. november - Admirali rühm

 

11. november - Pääsusaba rühm Endla teatris 

12. november - robootikapäev koolieelikutele koos Rääma kooli õpilastega (lasteaia saalis)

17. november - kell 10.00 kadri- ja mardipäeva pidu Rääma põhikoolis - osalevad koolieelikud.

 

18. november - kadri- ja mardipäev lasteaia õuealal

Kell 10.30 Koiduliblikas, Admiral, Taevastiib, Lapsuliblikas

kell 11.00 Paabusilm, Pääsusaba

5. oktoober - Taevastiiva rühmal külas Tammsaare kooli keelekümblusklassi õpilased. 

7. oktoober kell 10.00 - Paabusilma rühm Koidula muuseumis Papa Jannseni koolitunnis.

8. oktoober kell 10.45 - 12.00 - robotite spordipäev ja sünnipäevade tähistamine lasteaia õuealal.

9. oktoober - Pääsusaba rühma õppekäik liikluslinnakusse.

14. oktoober - kolletamispäeva rahvatraditsioonid lasteaia õuealal

15. oktoober kell 11.00 - rattapäev koolieelikutele. Lastel kaasa rattad ja kiivrid!

16. oktoober kell 9.00 - Rääma kooli õpilased tulevad rühmadesse lastele rahvajutte lugema.

19. oktoober kell 10.00 - 12.00 - Kabli looduskeskuses õppeprogramm "Putukad ja mutukad". Osalevad Koiduliblika ja Taevastiiva rühm.

29. oktoober  - Paabusilma rühma tegevus õuealal "Tulest targem". 30. oktoober - Pääsusaba rühma tegevus õuealal "Tulest targem".