Ilme Palu linnavalitsuse esindaja
Anu Mürk lapsevanem, hoolekogu esimees
Ülle Toompalu lapsevanem, hoolekogu aseesimees
Tatjana Petrova   õpetajate esindaja
Jaana Järv lapsevanem
Moonika Sarapik lapsevanem
Sille Tohver lapsevanem
Dagmar Värk lapsevanem