Lapse lasteaiakoha taotluse esitamine toimub haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO 

ARNO

Alates 2017. a jaanuarist on lasteaia osalustasu  ühes kuus 56 eurot ja 40 senti.

Alates 2018. a septembrist on toidupäeva maksumus 1 euro ja 60 senti.

 

 

25. novembril  KADRILAAT  

Laadale palume tuua hoidiseid, käsitööd ja küpsetisi.

Laat toimub koostöös hoolekoguga.

 

 

 Pärnu Linnavolikogu 17.11.2011 määrus nr 22

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine   

 Laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord