Oleme vanem sõimerühm, erinevate tegevuste ja mängude kaudu avastame mängukaaslasi, iseennast ja maailma endi lähiümbruses. 

 
 

Kuuled juba rühma lävel

justkui tiiva sahinat.

Leiad end kui südasuves -

kostub kilkeid, kahinat.

Need on rõõmsad Paabusilmad,

meie kõige väiksemad.

Olgu väljas külmad ilmad - 

säravad nad päiksena.

Esimene arglik tere,

õpetaja toetav jutt,

nõnda sirgub suurde ilma

plikatirts ja poisiklutt.