Õppetöö

ÕppekavaPärnu Liblika Lasteaia 2022/2023 õppeaasta suunad

1. Haridusliku erivajadusega lapse arengu toetamiseks on rakendatud individuaalset ja grupitööd.

2. Lapsed on omandanud kooliks olulise sotsiaalse kompetentsuse.
Tulemuse saavutamiseks on lõimitud õppe- ja kasvatustegevusi erinevate õppemeetoditega (Kiusamiseks vabaks!, ettevõtluspädevus, haridustehnoloogiliste vahendite kasutamine, Lähme Arvumaale jm).

 

Pärnu Liblika Lasteaia Õppekava

Pärnu Liblika Lasteaia 2022/2023 õppeaasta suunad

1. Haridusliku erivajadusega lapse arengu toetamiseks on rakendatud individuaalset ja grupitööd.

2. Lapsed on omandanud kooliks olulise sotsiaalse kompetentsuse.
Tulemuse saavutamiseks on lõimitud õppe- ja kasvatustegevusi erinevate õppemeetoditega (Kiusamiseks vabaks!, ettevõtluspädevus, haridustehnoloogiliste vahendite kasutamine, Lähme Arvumaale jm).

 

Pärnu Liblika Lasteaia Õppekava