Ilme Palu linnavalitsuse esindaja
Anu Mürk lapsevanem, hoolekogu esimees
Orvika Reilend lapsevanem, hoolekogu aseesimees
Tatjana Petrova   õpetajate esindaja
Kristiin Kostabi lapsevanem
Airi Kaljur lapsevanem
Ülle Toompalu lapsevanem
Ave Soopere lapsevanem