Ilme Palu linnavalitsuse esindaja
Anu Mürk lapsevanem, hoolekogu esimees
Ülle Toompalu lapsevanem, hoolekogu aseesimees
Tatjana Petrova   õpetajate esindaja
Orvika Reilend lapsevanem
Jaana Järv lapsevanem
Raili Sutt lapsevanem
Getlin Rebane lapsevanem